Autystyczne reakcje osobowości

Autystyczne reakcje osobowości polegają na tym, że człowiek przypisuje sobie i innym takie myśli, uczucia, zamiary, postawy, motywy, sposoby zachowania, które spełniają w jakiś sposób jego silne, zahamowane z powodu różnych okoliczności, niewyżyte popędy, potrzeby i pragnienia.

Tak np. ambitny urzędnik, który ma zamknięte możliwości własnej kariery, może zacząć przypisywać sobie zamiłowanie do cichego, spokojnego życia na wsi i tymi introjekcjami zaspokaja swoją ambicję.

Częstym przypadkiem takich reakcji jest rozbudowane przekonanie jakiejś kobiety lub mężczyzny, że jakaś osoba ich kocha, interesuje się nimi. Ludzie tacy zaczynają się sami zachowywać tak, jakby rzeczy tak w istocie się miały, i dochodzi do przykrych nieporozumień. Przekonane o czyjejś miłości kobiety piszą listy miłosne, narzucają się, często zakochują się same i domagają się wzajemności, grożą samobójstwem.

Osoby agresywne i niewyżyte seksualnie wynajdują w swoim otoczeniu ludzi, którzy są szczęśliwi, którym się wiedzie, i zaczynają im przypisywać zespoły najbardziej ujemnych cech i sposobów zachowania, zwłaszcza w dziedzinie seksualnej. Piszą listy-anonimy na tych ludzi, rozsiewają oszczerstwa, plotki. Przypisując ludziom takie właściwości zaspokajają w autystycznej formie dwie niewyżyte potrzeby: seksualną i agresywności, która może mieć charakter reakcji resenty- mentu słabych i nieudanych nad tymi, którym się wiedzie (Kretschmer, 1958, s. 275 – 277).

Na podstawie zamieszczonych tu przykładów zespołów cech i reakcji niedojrzałej, źle przystosowanej osobowości możemy wnioskować, że specyficzne dla tych zachowań jest to, iż:

– a) są INFANTYLNE. Są to cechy i reakcje typowe dla wcześniejszych dziecięcych okresów rozwoju, które przetrwały w osobowości dorosłego człowieka

– b) są to zachowania odznaczające się PRZESADĄ, BRAKIEM UMIARU. Określa się to najczęściej jako „wewnętrzny przymus”, „kompul- sywność”

– c) są NIEZGODNE Z OCZEKIWANIAMI grupy społeczno-kulturowej, w jakiej jednostka żyje

– d) są to cechy, które UNIEMOŻLIWIAJĄ SKUTECZNE I SPRAWNE działanie, pochłaniają nadmiar energii, prowadzą do dalszej psychicznej degradacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>