Bodziec wyzwalający zachowania agresywne

Otóż sytuacje, ludzie, zdarzenia, na których nauczyliśmy się w najwcześniejszym dzieciństwie rozładowywać stany napięcia zwane potrzebami, będą stanowiły w późniejszym życiu dla tych potrzeb BODŹCE WYZWALAJĄCE.

Tak np. BODŹCEM WYZWALAJĄCYM nasze zachowania AGRESYWNE będzie w naszej kulturze atak słowny, pomniejszanie naszej osoby, ośmieszanie, kara, zabranianie czegoś, kontrolowanfe. Bodźcem wyzwalającym nasze zachowanie DOMINUJĄCE może być czyjeś zachowanie lękliwe, poddańcze lub zachowanie kogoś, kto chce nad nami dominować.

Typowe bodźce wyzwalające dla potrzeb psychicznych zamieścimy na dalszych stronach rozdziału. Istnieją współcześnie różne poglądy na temat, ile jest potrzeb i popędów wywierających wpływ na zachowanie człowieka. Są autorzy, którzy wymieniają dwa czy cztery główne popędy czy instynkty, a są i tacy, którzy uważają, że człowiek kieruje się ogromną, nawet bliżej nie określoną liczbą drobnych popędów, potrzeb i instynktów.

Sporna jest też kwestia, jakie potrzeby i popędy są „najważniejsze”, wywierające na nasze życie psychiczne największy wpływ. Istnieją tu różne pomysły. Jedni uważają za taką siłę popęd seksualny, inni instynkt mocy, popęd dominowania, jeszcze inni jakiś bliżej nie określony pęd życia, instynkt życia. Wymienia się też głód, popęd stadny, instynkt społeczny, potrzebę poznawczą, współczucie, agresywność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>