Diagnoza osobowości – dalszy opis

Zatem w oparciu o znajomość większej ilości różnych modeli struktury osobowości możemy więcej powiedzieć o czynnikach determinujących czyjeś zachowanie i możemy łatwiej na zachowanie to oddziaływać i zachowanie to zmieniać.

Forma diagnozy osobowości zwana ROZUMIENIEM pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, DLACZEGO ktoś jest taki, jaki jest, jakie CZYNNIKI BIOLOGICZNE i KULTUROWE uwarunkowały jego cechy i reakcje osobowości.

Autorzy poszczególnych modeli osobowości podają nam TYPOWE przyczyny opisywanych przez siebie zachowań. Tak np. jeżeli chcemy się dowiedzieć, jakie czynniki sprawiają to, że jeden człowiek jest bardziej agresywny od drugiego, to w oparciu o współczesne badania tej problematyki uzyskujemy informacje, że u podłoża rozwoju potrzeby agresywności leży wiele czynników.

Większe nasilenie agresywności będzie występowało u takich dzieci, które były narażone we wczesnym dzieciństwie na wiele drobnych deprywacji (pozbawianie obecności matki, snu, jedzenia, uniemożliwianie ruchu, zabawy, narażanie na zimno, głód).

Także u tych dzieci, które były wychowywane w nadmiernie surowej dyscyplinie, u dzieci, których rodzice byli agresywni, wreszcie u dzieci o większej zawartości w organizmie hormonów męskich.

Znając te wyniki badań możemy próbować odpowiedzieć na pytanie, które z wymienionych wyżej czynników mogą wpływać na zwiększoną agresywność osoby, którą aktualnie się zajmujemy. Taka odpowiedź jest niezmiernie trudna, wymaga ona drobiazgowej znajomości historii życia osoby badanej. Jest to najtrudniejszy etap diagnozy zwanej rozumieniem.

Wstępem do diagnostyki psychologicznej jest, jak już wspomniano, poznanie jak największejilości objawów zachowania człowieka w oparciu o różne modele czy koncepcje osobowości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>