Osobowość niedojrzała według Maslowa i Mittelmana

Zdaniem tych autorów, osobowość źle przystosowana, niesprawnie funkcjonująca odznacza się następującymi właściwościami:

– ujawnianie reakcji zachowania takich, które nie występują u osób w pełni zdrowych, nie uzasadnionych somatycznym stanem zdrowia, np. zaburzeń pracy serca, ataków duszności, silnych lęków przed śmiercią,

– czucie się nieszczęśliwym, przeżywanie różnego rodzaju nieprzyjemnych „chorobowych” stanów, czucie się chorym.

– ujawnianie zmniejszonego napędu do pracy i obniżenie poziomu wykonywania tego, co człowiek robi, napotykanie np. trudności w pracy zawodowej, których przedtem nie było,

– utrata zdolności cieszenia się życiem człowiek taki nie znajduje,. tak jak dotychczas, radości w pracy, w rozrywkach, aktywności fizycznej, nie cieszy go jedzenie, przyjemności, nie znajduje odprężenia w życiu rodzinnym,

– zmniejszenie zdolności wglądu w swoje postępowanie i trzeźwej oceny swojego zachowania człowiek źle przystosowany nie dostrzega związku między swoim zachowaniem a zachowaniem innych ludzi na jego reakcje, nie potrafi trzeźwo oceniać swoich możliwości, angażuje się w szkodliwe dla siebie akcje, kierując się dziwacznymi motywami,

– zmniejszenie poczucia własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa.

Cechą niedojrzałej osobowości jest ujawnianie intensywnego działania mechanizmów obronnych. Szczególnie izolowanie się od kontaktów z ludźmi, ujawnianie lęku przed przyjaźnią, miłością, przeżywanie intensywnych lęków przed doznaniem psychicznego urazu ze strony innych ludzi, przed upokorzeniem, przed popadnięciem w zależność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>