POTRZEBA ZABAWY I POTRZEBA IZOLACJI

Zabawa podobnie jak fantazja jest „niekierowana”, nie jest nastawiona na osiągnięcie określonego celu, w którym byłaby zaangażowana działalność. Według Murraya, główną tendencją potrzeby zabawy jest szukanie radości dla samej radości.

Postawy charakterystyczne dla tej potrzeby: zabawny, lojalny, wesoły, żartowniś, lekkoduch, beztroski. Jako objawy potrzeby Murray wymienia: „ucieczkę od rzeczywistości”, dobry humor i humor o odcieniu agresywnym, kierowanie się kaprysami, fantazją, uczestniczenie w zbiorowych zabawach.

Można dyskutować, pisze Murray, czy potrzebę zabawy należy zaliczyć do potrzeb, czy do innych zmiennych (Murray, 1953, s. 172- – 174).

POTRZEBA IZOLACJI. Pragnienia i tendencje potrzeby izolacji zmierzają do unikania i separowania się od osób uważanych za głupie, nie- lubiane, nieatrakcyjne. Inne objawy to: pozostawanie obojętnym, zrywanie znajomości, odrzucanie osób niżej stojących.

Typowe uczucia dla tej potrzeby: pogarda, obojętność, znudzenie, odraza, obrzydzenie. Zachowania, które wyrażają potrzebę izolacji: uczulenie na ludzi nudnych, nieatrakcyjnych, głupich, prymitywnych. Unikanie spotkań, nagłe zrywanie znajomości. Przyjmowanie w kontaktach z ludźmi pogardliwych, pełnych wyższości postaw, wyrażanie obojętności i nieuwzględnianie próśb. Wymaganie od ludzi wysokiej inteligencji, ostrego dowcipu, wyobraźni, ostrożne i krytyczne dobieranie przyjaciół i znajomych. Zrywanie przyjaźni, odrzucanie miłości, odprawianie zalotników. Przechodzenie na drugą stronę ulicy, żeby się nie spotkać ze znajomymi. Ujawnianie oziębłości, impotencji. Niedopuszczanie do poufałości. Dążenie do odróżniania się od innych. Zamykanie drzwi na klucz.

Skierowana do wewnątrz wyraża się w pogardzaniu własną przeszłością, wypieraniu u siebie tego, co się uważa za słabe, infantylne, godne pogardy. Tworzy fuzje z potrzebami autonomii, bezpieczeństwa i agresywności. Wchodzi w konflikty z potrzebą doznawania opieki i oparcia, ekshibicjonizmu (M u r r a y, 1953, s. 177 – 182).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>