Przyjmowanie odpowiedniej postawy ciała w treningu autogennym

Schultz propaguje stosowanie czterech głównych postaw ciała w czasie treningu autogennego: wykonywanie ćwiczeń w pozycji leżącej, wykonywanie ćwiczeń w pozycji półleżącej w fotelu, wykonywanie ćwiczeń w pozycji siedzącej, w tak zwanej pozycji dorożkarza, wykonywanie rozluźnienia mięśni okolicy szyi i pasa barkowego w pozycji stojącej.

Ćwiczenia treningu autogennego powinny odbywać się we względnie cichym pomieszczeniu, trochę zaciemnionym, niezbyt przegrzanym. Wszystko to po to, aby zmniejszyć jak najbardziej ilość bodźców z zewnątrz działających na organizm. Przyjmowanie odpowiedniej postawy ma na celu także wprowadzenie się w stan bierności, wyciszenie aktywności własnego organizmu.

Najczęściej stosowaną postawą ciała, która nie wymaga specjalnych warunków zewnętrznych, jest BIERNA POSTAWA SIEDZĄCA. Ćwiczący siada w fotelu, opiera głowę na podgłówku, opiera ręce na poręczach fotela. Ręce powinny być lekko zgięte w łokciach pod kątem około 120- 130 stopni. Oczy przymknięte, nogi swobodnie postawione na podłodze, ustawione równolegle. Schultz zaleca, aby nie krzyżować nóg w czasie siedzenia. Postawa ciała powinna być swobodna, całe ciało odprężone, mięśnie rozluźnione.

Drugi rodzaj postawy siedzącej, stosowanej w czasie treningu autogennego, stosuje się tam, gdzie nie ma możliwości zajęcia biernej postawy leżącej. Ta druga postawa siedząca nosi nazwę pozycji dorożkarza. Siadamy na jakimś taborecie, pufie czy foteliku bez oparcia. Tułów od bioder lekko podany do tyłu, a grzbiet ciała lekko zgięty w kabłąk. Głowa pochylona do przodu, zwisa niejako własnym ciężarem. Zgięcie grzbietu i pochylenie głowy tworzą charakterystyczną postawę zgięcia w tak zwany ,,koci grzbiet”. Nogi lekko rozstawione. Stopy stoją na podłodze, pięty nieco od siebie oddalone, stopy nóg tworzą rozwarty kąt. Ręce lekko zgięte w łokciach podobnie jak w poprzedniej postawie, przedramiona oparte o wewnętrzną stronę ud, dłonie lekko zgięte w stosunku do przedramion swobodnie spoczywają na udach. Oczy przymknięte. Całe ciało rozluźnione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>