Technika relaksacji Jacobsona

Przez relaksację mięśni rozumie Jacobson zupełny brak jakichkolwiek skurczów mięśnia. Łączy się z tym brak ruchu i brak aktywności nerwowej w mięśniu (Jacobson, 1948, s. 49). Według Jacobsona wyrażenie relaksacja (relaxation) zostało użyte w tym znaczeniu, w jakim się go dzisiaj używa, po raz pierwszy na początku naszego stulecia. Mianowicie uczennica i zwolenniczka filozofii Swedenborga, Annie Payson Cali propagowała wśród ludzi „ćwiczenia relaksujące.”, mające na celu osiąganie wewnętrznej równowagi i wewnętrznego spokoju (Jacobson, 1948, s. 51).

Stan relaksu jest według Jacobsona pojęciem negatywnym. Oznacza on mianowicie BRAK napięcia mięśniowego. Jacobson był naukowcem (kierował między innymi pracą laboratorium fizjologii klinicznej Uniwersytetu w Chicago) i lekarzem praktykiem. Jego koncepcja i technika relaksacji opiera się zarówno na przesłankach badań laboratoryjnych, jak i na obserwacjach zachowań ludzi zdrowych i zgłaszających się po porady pacjentów.

Jacobson opisuje różne objawy składające się na to, co nazywa on NAPIĘCIEM psychicznym (tension, strain). Napięcie to powstaje na skutek rozwiązywania przez człowieka różnych zadań życiowych i reagowania na bodźce i naciski środowiska. Życie współczesnego człowieka z koniecznością dostosowania się do coraz to nowych, szybko zmieniających się sytuacji, życie w pośpiechu, przeładowane działaniem różnorodnych bodźców powoduje częste intensywne lub długotrwałe stany napię – cia. Napięcie owo jest spowodowane pracą, kurczeniem różnych grup mięśni organizmu współczesnego człowieka i brakiem umiejętności redukowania tego napięcia. Różnorodne bodźce i naciski działające na współczesnego człowieka, jego aspiracje i pragnienia sprawiają, że przeżywa on różnorodne emocje, angażuje się w różnorodne działania, uruchamia różne procesy myślenia i wyobraźni. Z tymi wszystkimi reakcjami są związane skurcze, czyli praca mięśni. Część tej pracy mięśni i napięć z nią związanych jest celowa, służy rozwiązywaniu przez człowieka różnych zadań życiowych. Jednak duży procent napięć mięśniowych jest j bezproduktywny. Wywołany bądź nadmiarem bodźców, bądź emocjami i potrzebami, z którymi współczesny człowiek nie umie sobie radzić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>