Daily Archives 18 listopada 2015

Przygnębienie – dalszy opis

Nie jest to jedyna postać przygnębienia jako reakcji fizjologicznej. Czasem ma miejsce nie lekkie zwolnienie toku myśli i powstrzymywanie się od działań, lecz przeciwnie – z obniżeniem nastroju łączy się przykre napięcie. Człowiek by je zmniejszyć, musi coś robić: nie można siedzieć bezczynnie, trzeba działać! A że nie zawsze adekwatne działanie można z miejsca podjąć, zjawia się małoproduktywna ruchliwość, ale to że coś się dzieje, rozładowuje częściowo napięcie. Ludzie, którym właściwy jest ten sposób reagowania na niektóre sytuacje stressowe, mniej lub bardziej świadomie szukają terenu działania, a i zwykle kontaktów z ludźmi.

dalej