Ludzie uprawiający trening autogenny

Nie zagłębiając się w teorię wzajemnego odziaływania rozluźnienia mięśni i ogrzewania organizmu praktyka stosowania ćwiczeń treningu autogennego wskazuje, że autosugestia powoduje obiektywnie mierzalne zmiany temperatur różnych okolic ciała organizmu. Często stwierdzano podwyższenie temperatury o jeden stopień C na tej partii ciała, której dotyczyła autosugestia.

Według obserwacji Schultza dokonanych na wielu setkach ćwiczących osób, wrażenia ciepła różnych okolic ciała pojawiają się przeciętnie po 4 tygodniach systematycznego ćwiczenia, przeprowadzanego dwa razy, a nawet trzy razy dziennie. Na uzyskiwanie wrażeń ciepła trzeba dłużej czekać niż na pojawienie się wrażeń ciężkości. Wrażenia ciężkości pojawiają się po kilku minutach, a na wrażenia ciepła trzeba czekać w pierwszych tygodniach ćwiczeń nawet około pół godziny.

Osoby, które nauczyły się sprawnie przełączać swój organizm na pojawienie się wrażeń ciężkości i wrażeń ciepła, odczuwają niekiedy wrażenia, jakby ich ciało rozgrzane i lekko pulsujące było odpychane od podłoża, na którym leży, odczuwają wrażenia, jakby ciało lekko unosiło się nad miejscem, na którym leży. W przeżywaniu tych wrażeń tak przestawionego organizmu można szukać wytłumaczenia zjawiska lewitacji.

Ludzie uprawiający trening autogenny, którzy utracili rękę lub nogę, odczuwają wrażenia ciężkości i wrażenia ciepła w utraconych członkach ciała. Ma tu miejsce tak zwane czucie fantomowe swego ciała. Odczuwanie tych wrażeń w czasie trwania treningu autogennego świadczyłoby o tym, że ćwiczenia autosugestii działają na ośrodki w korze mózgowej, które sterują pracą poszczególnych części i układów organizmu.

Wiele osób podaje w swoich sprawozdaniach z przebiegu treningu autogennego, że odczuwają silniejsze wrażenie ciepła w czasie wydechu i w momencie krótkiej pauzy tuż po wydechu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>