Osobowość niedojrzała według Maslowa i Mittelmana – kontynuacja

Jednostka niedojrzała, źle przystosowana przeżywa często konflikty, wobec których jest bezradna. Szczególnie konflikty między dwiema występującymi jednocześnie wzajemnie sprzecznymi potrzebami czy pragnieniami. Konflikty między naciskami silnych potrzeb a moralnością jednostki, jej ideałami i konflikty między naciskami silnych potrzeb a ograniczeniami rzeczywistości.

Charakterystyczne dla osobowości niedojrzałej i niesprawnie funkcjonującej jest także przeżywanie silnego poczucia winy (Maslow, M i 11 e 1 m a n, 1941, s. 9 – 10, 90 – 100).

ZNAMIENNE dla osobowości niedojrzałej i niesprawnie funkcjonującej jest to, że jej słabość i „niesprawność” ujawnia się w sytuacjach trudnych, krytycznych lub uważanych przez jednostkę za sytuacje trudne. Jak podają Maslow i Mittelman, zachowanie w takich sytuacjach może być następujące:

Jednostka unika sytuacji, którym nie może sprostać, w których lęka się upokorzenia, urazu, bezradności, i w ten sposób uczestniczy w coraz mniejszej ilości interakcji z ludźmi i ma coraz więcej obszarów „pustych”, z których się wycofuje.

Jednostka „psuje” organ, „narzędzie”, uszkadza jakiś obszar funkcjonowania swego organizmu po to, aby nie znalezć się w określonych sytuacjach. Może robić się chora, słaba, ujawniać nagłe pogorszenie pamięci, uwagi, fizycznej sprawności. Robi coś, aby popsuć stosunki z ludźmi, którzy zmuszają ją do określonych czynności. Może nagle czegoś zapomnieć, ujawniać chwilową niemoc, omdlenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>