Elementy struktury osobowości

Na organizację zwaną osobowością składa się wiele różnych cech. Możemy powiedzieć, że osobowość składa się z cech temperamentu, charakteru, z cech zwanych postawami, popędami i potrzebami psychicznymi, uzdolnieniami, nawykami, właściwościami obrazu siebie, emocjami. uczuciami, właściwościami woli, mechanizmami obronnymi, witalizmem, energią, zainteresowaniami.

Jedni psychologowie poprzestają na wyodrębnieniu w organizacji zwanej osobowością ważniejszych z ich punktu widzenia grup cech, inni próbują konstruować z cech jeszcze większe „organizacje” czy, jak się je nazywa, ELEMENTY STRUKTURY osobowości, zwane TYPAMI, WYMIARAMI lub CZYNNIKAMI osobowości.

Badacze problematyki osobowości różnią się w poglądach na to, ile i jakie elementy wyróżniać w organizacji czy strukturze osobowości, jak je nazywać i jakie im przypisywać znaczenie dla życia, rozwoju i funkcjonowania człowieka. Istnieje współcześnie kilkanaście różnych teorii osobowości, które prezentują różne MODELE struktury osobowości. Przyjął się podział tych modeli na kilka.grup:

– 1. Modele psychoanalityczne

– 2. Modele czynnikowe

– 3. Modele typów

– 4. Modele cech

Problemem struktury dojrzałej, dobrze przystosowanej i niedojrzałej, źle przystosowanej osobowości interesują się autorzy uprawiający psychologię osobowości, higienę psychiczną, psychologię kliniczną, lekarze, socjologowie, pedagodzy.

Istnieje współcześnie kilkadziesiąt różnych „modeli” dojrzałej, dobrze przystosowanej i równie wielka ilość koncepcji niedojrzałej, źle przystosowanej osobowości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>