Klasyfikacja potrzeb neurotycznych

Horney wyróżnia kilkanaście potrzeb neurotycznych, które nazywa również neurotycznymi trendami. Nie podaje, w jakim stosunku pozostają do tej listy potrzeb trzy typy strategii walki dziecka z lękiem, bezradnością i osamotnieniem, czy każdy z tych typów wyraża się w określonych neurotycznych potrzebach, czy każda z potrzeb neurotycznych zawiera w sobie jakieś reakcje pozostałe po wszystkich trzech typach strategii.

Każdą z tych potrzeb traktuje Horney jako opisową jednostkę schematów reagowania. Uważa, że lista ta nie jest ani kompletna, ani poszczególne potrzeby nie są w niej jasno od siebie porozdzielane. Przy omawianiu poszczególnych potrzeb odsyła Horney do swoich wcześniej napisanych książek, które o tych potrzebach traktują, i do książi Fromma „Ucieczka od wolności”.

Neurotyczna potrzeba uczucia, przywiązania i aprobaty. Potrzeba ta wyraża się w bezkrytycznym dążeniu do podobania się innym, do bycia kochanym, do aprobaty i uznania ze strony innych ludzi.

Dla jednostki owładniętej tą potrzebą liczą się tylko opinie i życzenia innych osób. Jej główne centrum grawitacji stanowią inni, a nie własna osoba. Potrzeba ta wyraża się niejako w automatycznym zachowaniu się zgodnie z tym, czego oczekują inni (od których jednostka pragnie uzyskać uczucie przywiązania, aprobatę i uznanie), w lęku, obstawaniu przy swoim, podkreślaniu własnego ja oraz w lęku przed wrogością ze strony innych osób i w lęku przed przeżywaniem wrogich uczuć w ogóle.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>