Koncepcja dojrzałej osobowości Allporta

– Allport wymienia trzy grupy właściwości składających się na dojrzałą osobowość:

– a) Posiadanie dobrze rozwiniętego i rozbudowanego obrazu siebie.

– b) Nabywanie obiektywnych postaw wobec siebie, wyrażających się w umiejętności wglądu w siebie, w znajomości siebie i w poczuciu humoru.

– c) Posiadanie własnego skrystalizowanego światopoglądu.

Rozwój i rozbudowanie własnego obrazu siebie polega zdaniem Allporta na tym, aby ograniczyć swoje skłonności egoistyczne i liczyć się z dobrem i interesami innego człowieka. Egoizm jest symptomem osobowości dziecięcej, niedojrzałej.

Rozwój i poszerzenie własnego Ja, własnego obrazu siebie polega między innymi na nabywaniu i rozwijaniu autentycznych i autonomicz- nych zainteresowań, na rozwoju zainteresowań innymi ludźmi, ich sprawami. Wyraża się to w posiadaniu przyjaciół, posiadaniu dzieci, rozwijaniu zainteresowań kulturą, polityką.

Rozszerzenie własnego obrazu siebie polega także na wbudowywaniu w siebie niektórych sposobów zachowania innych ludzi. Dokonuje się to przez interesowanie się ludźmi, naśladowanie ich, odczuwanie do nich sympatii.

Ważną rzeczą w rozwoju i rozbudowywaniu własnego obrazu siebie jest nabycie i wbudowanie w siebie ideału siebie i wzorów moralnego, społecznie aprobowanego postępowania i działania zgodnie z tymi wzorami.

Znajomość siebie, umiejętność wglądu w siebie jest następnym ważnym elementem struktury dojrzałej osobowości. Znajomość siebie oznacza dla Allporta umiejętność widzenia siebie tak, jak widzą człowieka inni ludzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>