Mechanizmy obronne jako grupy zachowań – kontynuacja

Przykładem działania mechanizmów obronnych, w których stosuje się techniki TAMOWANIA, jest wypieranie, tłumienie, zwlekanie – odraczanie działania.

Przykładem działania mechanizmów obronnych, w których przeważa stosowanie technik PRZEMIESZCZANIA, jest sublimacja, przeniesienie, kompensacja, reakcje upozorowane, unieważnianie własnego poprzedniego działania, ascetyzm, twórczość, fiksacja, inwersja, konwersja, substytucja.

Przykładem działania mechanizmów obronnych, w których jednostka stosuje strategię ZNIEKSZTAŁCANIA, jest racjonalizacja, zaprzeczanie istnieniu czegoś, selektywny brak uwagi, dysocjacja, fantazjowanie, idealizacja, projekcja, symbolizacja, dewaluacja, intelektualizacja, odwracanie sensu, zniekształcanie i maskowanie.

Przykładem działania mechanizmów obronnych, w których jednostka stosuje techniki PRZYJMOWANIA za swoje cudzych zachowań, jest identyfikacja, inkorporacja, introjekcja, konformizm.

Istnieją też mechanizmy obronne złożone, w których jednostka stosu- je kilka technik, np. tamowanie i przemieszczanie, tamowanie i zniekształcanie. Przykładem takich mechanizmów obronnych jest megaty- wizm, tak zwana reakcja Króla Dawida, rozgrzeszanie się, odwracanie uwagi i tracenie zainteresowania, nadmierna generalizacja, ujawnianie ignorancji i niemożności wykonania czegoś.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>