Specyfika diagnozy psychologicznej – kontynuacja

Jeżeli te objawy powtarzają się w zachowaniu osoby obserwowanej np. za każdym kontaktem, który z nią mamy, możemy powiedzieć, że jej potrzeba agresywności jest silna. Siłę jakiejś cechy osobowości ocenia się zazwyczaj przez porównanie zachowania tej osoby z zachowaniem jakichś innych osób. Jeżeli określonych objawów jest więcej u tej osoby niż u innych osób, to cecha, którą obserwujemy, jest silniejsza.

Powiedzieliśmy, że o sile jakiejś cechy osobowości wnioskujemy nie tylko z częstości objawów, ale także z ich WYRAZISTOŚCI. Wyrazistość objawów jakiejś cechy osobowości, np. jakiejś potrzeby psychicznej, jakiejś właściwości obrazu siebie, emocji, mechanizmu obronnego, trudno jest oceniać bez odpowiedniego doświadczenia. Możemy tu jednak kierować się pewną wskazówką, jaką kierują się psychologowie i lekarze praktycy. Najbardziej wyraziste, najbardziej silne są zazwyczaj MOTORYCZNE, FIZYCZNE i FIZJOLOGICZNE symptomy jakiejś cechy. Nieco mniej wyraziste, świadczące o mniejszej sile cechy osobowości są objawy SŁOWNE, to znaczy mówienie o czymś, ale nierobienie tego. Jeszcze słabsze, mniej wyraziste są symptomy WYOBRAŻENIOWE, to znaczy myślenie o czymś, wyobrażanie sobie tego.

Tak np. chodzenie nago, ubieranie się w sposób przesadnie zwracający uwagę, przesadnie np. kolorowy, jest bardziej wyrazistym, bardziej „silnym” symptomem potrzeby ekshibicjonizmu niż np. mówienie o sobie.

Bicie, łamanie przedmiotów, czynna napaść na kogoś, której towarzyszą objawy pobudzenia fizjologicznego, np. przyśpieszenie oddechu, zaczerwienienie twarzy, napięcie mięśni, jest znacznie silniejszym i bar. dziej wyrazistym objawem potrzeby agresywności niż znieważenie kogoś czy złośliwe wyśmiewanie go.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>