Stosowanie treningu autogennego dla psychicznej regeneracji

Ćwiczenia treningu autogennego można z pożytkiem wykorzystywać, dla zmniejszenia zmęczenia czy znużenia oraz profilaktycznie dla przeciwdziałania zmęczeniu. Przestawienie organizmu, jakie odbywa się w czasie ćwiczeń auto- gennych, to jest rozluźnienie mięśni, zmniejszenie napięcia emocjonalnego, zwolnienie rytmu procesów biologicznych przez zwolnienie rytmu oddechu i pracy serca, działa na organizm oszczędzająco. Organizm wypoczywa wtedy, ponieważ zużywa znacznie mniej niż normalnie energii. Korzystnie działa także zmniejszenie ilości działających bodźców. Zmniejszona ilość bodźców działających na organizm, która ma miejsce w stanach ,.koncentracji”, oszczędza również pracę organizmu.

Zastosowanie treningu autogennego dla przeciwdziałania zmęczeniu zależy od wytrenowania, od zdolności szybkiego przestawienia pracy organizmu, od szybkości uzyskania stanu rozluźnienia i odprężenia. Ma to ważne znaczenie szczególnie wtedy, kiedy walą się na człowieka jakieś nagłe sprawy, które wymagają zwiększonego wydatkowania energii, ponieważ wywołują dodatkowe napięcia.

Schultz radzi także stosować PROFILAKTYCZNIE pauzy odprężenia w ciągu dnia, pauzy, które winny wyprzedzać zmęczenie i wyczerpanie organizmu. Następuje wtedy znacznie szybsza i głębsza regeneracja organizmu.

Stosowanie ćwiczeń autogennych i uzyskiwanie stanów odprężenia dla wypoczynku ma szczególne znaczenie wtedy, kiedy organizm nie może normalnie wypoczywać, np. wtedy kiedy kogoś trapi bezsenność lub wtedy kiedy z jakichś innych powodów nie można spać.

Zdaniem Schultza, szczególnie „wypoczynkowe” znaczenie dla organizmu mają półgodzinne treningi, w których specjalną uwagę zwraca się na wrażenie ciepła w rękach, nogach i tułowiu naszego ciała (Schultz, 1960, s. 94-95).

Stosowanie treningu autogennego dla psychicznej regeneracji – kontynuacja

Przedstawiliśmy kilka sposobów relaksacji i pozbywania się napięcia psychicznego, jakie każdy człowiek może stosować. Trzeba jednak wiedzieć, że ćwiczenia relaksacyjne mogą rozwiązać tylko niektóre problemy i nie można po nich oczekiwać, że całkowicie odmienią nasze życie i rozwiążą wszystkie trudności.

Przede wszystkim jeżeli chcemy odnieść rzeczywiste korzyści z uprawiania jakiejś odmiany treningu relaksacyjnego, to trzeba odpowiednie zabiegi wykonywać dokładnie i systematycznie. Życie psychiczne wymaga ciągłej uprawy, a nie zabiegów pielęgnacyjnych od czasu do czasu.

Po drugie trzeba znać także ograniczenia tych metod. Mogą one pomóc w tym sensie, że oszczędzają energię człowieka, pomagają uzyskać wewnętrzny spokój, poprawiają samopoczucie, wzmagają akceptację siebie, ale nie zastąpią światopoglądu, braku hierarchii celów i wartości życia. Techniki te nie obronią od ciosów życia, ale pozwolą te ciosy lepiej znosić.

Praktyka pokazuje, że techniki relaksacyjne dobrze przeciwdziałają stanom napięcia o NATĘŻENIU UMIARKOWANYM. Natomiast stany bardzo silnego wzburzenia, gwałtownego lęku, intensywnej namiętności, burzy uczuciowej poddają się zabiegom relaksacji z trudnościami. Na szćzęście przeżycia takie trwają z reguły krótko i zdarzają się nieczęsto.

Główną wartością ćwiczeń relaksacyjnych jest to, że stanowią one wprowadzenie do innych metod autopsychoterapii, np. niektórych technik zwalczania lęku, autosugestii, formowania obrazu siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>