Treningi relaksacyjne

Odprężając nasze mięśnie oszczędzamy energię fizjologiczną organizmu. Mięsień napięty to mięsień „pracujący”, pochłaniający energię. Stosowanie ćwiczeń relaksacji dostarcza też przyjemnych przeżyć, bo stany relaksu odczuwamy jako coś przyjemnego. Synonimem reakcji relaksu jest „wewnętrzne rozluźnienie”, „wewnętrzne uspokojenie”, „odprężenie”, „rozluźnienie”, „wewnętrzny spokój”, „wewnętrzna cisza”, „odświeżenie”, „wypoczęcie”.

Przeżywanie takich stanów z kolei działa korzystnie na obraz siebie i przyczynia się do utrwalania takich właściwości, jak akceptacja siebie, pogodzenie się z sobą, pozytywne nastawienie do siebie, wiara w siebie, zaufanie do siebie.

Istnieje współcześnie wiele różnych sposobów czy, jak się pisze, technik – względnie metod uczenia się reakcji relaksu i wprowadzania siebie w stan relaksu. Istnieje też wiele różnych zastosowań treningów relaksa- cyjnych.

Treningi relaksacyjne magą służyć jako punkt wyjścia dla psychoterapii czy autopsychoterapii mającej na celu zmniejszenie napięcia lękowego. Praktyczne zastosowanie ćwiczeń relaksacyjnych do tego celu opisane jest w następnym rozdziale tej książki.

Treningi relaksacyjne stosuje się jako metody przeciwdziałania zmęczeniu i jako zabiegi służące szybkiej regeneracji psychicznej. Treningi | relaksacyjne służą jako metoda obniżania ogólnego napięcia organizmu oraz jako punkt wyjścia do praktyk sugestii i hipnozy.

W rozdziale tym przedstawimy techniki relaksacyjne, które można łatwo praktycznie wykorzystywać. Będą to: technika relaksacji Jacobsona oraz metoda treningu autogennego Schultza. Są to metody najbardziej znane i najłatwiejsze do praktycznego stosowania w codziennym życiu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>