Wywoływanie wrażeń ciepła w okolicy splotu słonecznego

Ważnym etapem treningu autogennego jest nauczenie się umiejętności wyzwalania wrażeń ciepła w okolicy splotu słonecznego, w miejscu między końcem mostka a pępkiem. Po kilku tygodniach ćwiczeń, kiedy udaje się już uzyskiwać wyraźne wrażenie ciepła w rękach i nogach, przychodzi kolej na te ćwiczenia.

Schultz zaleca stosowanie autosugestii: „okolica splotu słonecznego jest ciepła” lub „splot słoneczny jest promiennie ciepły” albo „ze splotu słonecznego płynie strumień ciepła”. Sugestie te powtarza się kilka razy, tak jak poprzednie, przeplatając je sugestią „jestem spokojny(a)”.

Dla osób, które mają małą znajomość anatomii, zaleca się gładzenie lekko dłonią przed ćwiczeniem okolicy ciała między końcem mostka a pępkiem. Pomaga to zlokalizować miejsce, w którym ma się odczuwać wrażenie ciepła.

Ludzie, którzy nauczyli się wywoływać w tej okolicy wyraźne wrażenie ciepła, podąją w swoich zeznaniach, że odczuwają wrażenie niezwykłej świeżości, wrażenie, jakby rozchodziły się z okolicy splotu słonecznego strumienie energii, jakby w ciele powstało nowe centrum życia. Niektórzy odczuwają jakby pulsowanie fal energii.

Cwiczenia-sugestie, wyzwalające wrażenia ciepła w wybranych okolicach własnego ciała, działają prawdopodobnie na ośrodki układu nerwowego, które sterują pracą gruczołów dokrewnych, wrażliwością skóry i pracą naczyń krwionośnych. Fizjologowie znają wiele faktów, które świadczą o możliwości psychicznego wpływania na podwyższenie temperatury różnych okolic własnego ciała aż do zaczerwienienia skóry. W histerii np. takim działaniem autosugestywnym można tłumaczyć występowanie stygmatów.

Wyzwalanie wrażeń ciepła we własnym organizmie poprzez ćwiczenia treningu autogennego jest częściowo uzależnione od fizjologicznego wyposażenia ćwiczącego, od stanu jego układu nerwowego, działalności gruczołów dokrewnych, pracy naczyń krwionośnych (S c h u 11 z, 1960, s. 82 – 83, 225 – 227).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>