Daily Archives 16 czerwca 2015

Uzyskanie lepszego wglądu w siebie

Schultz pisze, że trening autogenny jest metodą, której stosowanie umożliwia lepszy wgląd w siebie. Korzystne działanie treningu autogennego na obraz siebie można widzieć w tym, że jest to metoda, w której człowiek uczy się koncentrować na wrażeniach płynących z własnego ciała. Jak wiadomo, w pierwszych miesiącach i w pierwszych latach życia dziecka wrażenia płynące z własnego ciała są głównym źródłem wiedzy o sobie. Na tej podstawie formują się podstawowe zręby struktury obrazu siebie. Później, kiedy dziecko staje się starsze, inne strumienie wrażeń płynące z zewnątrz nakładają się na wrażenia płynące z własnego ciała, tamte wrażenia dziecko stopniowo zapomina. Jednak te odczuwane kiedyś wrażenia, wrażenia zapomniane, mogą wywierać wpływ na zachowanie dorosłego człowieka. Dotarcie do tych wrażeń w stanach głębokiego odprężenia uczy człowieka czegoś więcej o sobie, umożliwia mu dotarcie do stłumionych warstw jego osobowości, może stanowić rodzaj tunelu, przerębli, przez którą można dotrzeć do zapomnianych czy tłumionych impulsów i emocji.

dalej