Daily Archives 4 października 2015

Bodziec wyzwalający zachowania agresywne

Otóż sytuacje, ludzie, zdarzenia, na których nauczyliśmy się w najwcześniejszym dzieciństwie rozładowywać stany napięcia zwane potrzebami, będą stanowiły w późniejszym życiu dla tych potrzeb BODŹCE WYZWALAJĄCE.

dalej

IDEALIZACJA

Laughlin określa idealizację jako mechanizm psychiczny polegający na tym, że człowiek PRZECENIA i emocjonalnie wyolbrzymia znaczenie jakiegoś obiektu czy osoby. Przecenianie znaczenia osoby lub obiektu wyraża się zazwyczaj jako kierowanie na te osoby lub obiekty uwagi, interesowanie się nimi, nadawanie im wielkiego znaczenia, wyolbrzymianie cech „dobrych” i niedostrzeganie „złych”.

dalej